Доверието е най-ценният капитал

Защо да работите с нас


 Ние ...
предлагаме индивидуални решения в областта на стратегическата, креативна и маркетингова комуникация;
работим в целия спектър на комуникациите и връзките с обществеността: от политическия PR до създаването на културни продукти и събития, от корпоративния дизайн до градските и национални маркетингови стратегии;
сме експертът по превръщане на фактите в събития;
можем да накараме другите да говорят за Вас;
трансферираме доверие;

 Вие ...
сте най-добрите и искате другите да разберат това?
сте готови да поработите за името си, което после ще работи за Вас?
знаете, че за да се случи това са необходими оригинални идеи и гъвкави партньори?
и сте готови да ни се ДОВЕРИТЕ?

 Нашият подход …

За СОЛ Комюникейшънс СТРАТЕГИЧЕСКОТО КОМУНИКАЦИОННО И МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИРАНЕ е неизменна част от всяка една предлагана от нас услуга. Основата на всеки наш проект гради изработената специално за нуждите и целите на Вашата компания КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ. Ние:

1. АНАЛИЗИРАМЕ
2. ПЛАНИРАМЕ
3. ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ
4. КОНТРОЛИРАМЕ

Ние знаем, че успешният диалог на Вашата компания с нейните целеви аудитории трябва да се базира на адекватно управление на КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ. Те протичат в две посоки: външна = корпоративна комуникация с обществеността, и вътрешно-фирмена = комуникация със служителите на компанията. Докато корпоративната комуникация цели изграждането и поддържането на положителен имидж в общественото пространство, то вътрешно-фирмената комуникация е изцяло посветена на мотивирането на служителите и поддържането на чувство за принадлежност и лоялност към компанията.

Освен това ние можем да Ви консултираме по всички ключови юридически и счетоводни въпроси, защото работим с компетентни и успешни специалисти.

Ако и вие сте убедени, че Вашата компания си заслужава да бъде управлявана компетентно и професионално…

…свържете се с нас и бъдете наш приятел.


Новини