Доверието е най-ценният капитал

Връзки с обществеността


 Изработване на комуникационна стратегия:
•Изготвяне на анализ на изходната ситуация и зададените цели
•Изработване на ПР-концепция и планиране на комуникационни мерки и стратегии
•Реализиране на комуникационната стратегия и преобразуването и в текст, картина, събитие…
•Оценка на постигнатите резултати

 Работа с пресата и медиите
•Изготвяне на прессъобщения, прес-огледало, вътрешно-фирмен нюзлетър, презентационна папка, 
•Организиране на пресконференции, презентации, семинари, брифинги, прескоктейли, бизнес срещи,               изложения, уъркшоп
•Подготовка на журналистически материали - статии и интервюта
•Консултиране на речи и доклади
•Изготвяне на радио и телевизионен клип
•Авторски текстове
•Имиджови брошури, календари, плакати

 Корпоративен ПР
•Изготвяне на корпоративен дизайн, корпоративно лого, уеб-портал
•Креиране на корпоративни послания и мото
•Корпоративна социална отговорност

 Събитиен мениджмънт / Eventmanagement
 •Организиране на специални събития, концерти, конкурси, изложби, партита, хепънинги, годишнини и други        публични изяви

 Кризисен ПР
•Анализ на рисковата ситуация
•Разработване и реализиране на анти-кризисна стратегия

 Имиджови кампании
 •Добре подбраната и успешно реализирана имиджова кампания ще привлече общественото внимание към            •Вашата марка или компания, ще увеличи познаваемостта и ще повиши доверието на вашите таргет групи в          нея

 Марков и продуктов ПР
•Лансиране/промотиране на нова марка
•Рестартиране на марка

 Вътрешно-фирмен ПР
•Управление на комуникационния поток между мениджмънта на компанията и нейните служителите 

 Спонсоринг
•Модерен и ефективен комуникационен инструмент, който позволява пряко акцентиране върху марката или         продукта чрез  непосредствения и непринуден контакт между марката и целевите и групи.                                 •Спонсорингът цели повишаване познаваемостта на марката, както и изграждането на положителен                     корпоративен имидж в общественото пространство. 

 On-line комуникации

 Медиа мониторинг
•проследяване на конкретни, зададени от клиента теми от различни браншове на обществено-икономическия,     политически и културен живот на страната във водещи печатни и електронни медии. Медиа мониторингът е         метод, който дава точен ориентир за позиционирането на Вашата компания в общественото пространство.


Новини