Доверието е най-ценният капитал

Консултации


 Консултации по въпроси свързани с фирмения мениджмънт:

•Юридически консултации
•Счетоводни консултации
•Обучения на персонала
•Фирмена сигурност

 Консултации в сферата на двустранни икономически, политически и културни отношения:

•Консултиране на чуждестранни инвеститори по проекти; изготвяне на икономически анализ на общини и региони в България
•Организиране и координиране на работни посещения
•Организиране на конференции и семинари, посветени на икономическото, културното и образователното сътрудничество между България и други държави
•Иницииране и организиране на двустранни сътрудничества в областта на културата и образованието: театри, литературни четения, изложби, партньорства между училища и детски градини и др.


Новини