Доверието е най-ценният капитал

Д-р Мариана Чолакова 
Управител

4000 Пловдив
Ул. Съборна 7
Тел./Факс: 
00359 32 650 454
e-mail: office@sol.bg
www.sol.bg

Таня Цочева
Експерт Комуникации

4000 Пловдив
Ул. Съборна 7
Тел./Факс:
00359 32 650 454
Мобилен: 00359 886 309 921
e-mail: office@sol.bg 
www.sol.bg

Андреана Тосева
Експерт Комуникации

4000 Пловдив
Ул. Съборна 7
Тел./Факс:
00359 32 650 454
Мобилен: 00359 885 649 811
e-mail: office@sol.bg
www.sol.bg

Мария Михайлова
Експерт Комуникации

4000 Пловдив
Ул. Съборна 7
Мобилен: 00359 894 321 897
e-mail: office@sol.bg
www.sol.bg


Изпратете запитване