Доверието е най-ценният капитал

Екип


 Д-р Мариана Чолакова - Oсновател на фирмата и неин управител. Доктор на философските науки от университет "Лайпциг", Германия, както и носител на Кръст за заслуги към Федерална република Германия с лента. Д-р Мариана Чолакова е Почетен консул на Федерална република Германия със седалище град Пловдив и консулски регион, който обхваща 8 области в Южна България, както и представител на Германо-българската индустриално-търговска камара за район Южен Централен на Република България. Притежава опит в успешното позициониране в общественото пространство на институции, проекти, мероприятия и личности. Конципирала и реализирала голям брой проекти, подкрепящи развитието на отношенията между Република България и Федерална република Германия. Специализирала е в PR-отдела на Международен панаир Лайпциг, Германия. Има опит като експерт на Комитета на регионите в Брюксел. Владее немски и руски език.

 Таня Цочева - Експерт Комуникации. Магистър по Комуникации и медии / Англистик със специализация по Връзки с обществеността от университет "Лайпциг", Германия. Защитава дипломна работа на тема "Имиджът на нациите. Ролята на външнополитическия ПР при презентирането и изграждането на имиджа на България". Владее немски и английски език.

 Андреана Тосева - Експерт Комуникации. Специализация по "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации" към УНСС - София. Защитава дипломна работа на тема "ПР и реклама при организиране на изложбена проява". Владее немски, руски и английски език.

  Мария Михайлова - Експерт Комуникации. Магистър по Маркетинг с професионална квалификация Магистър  по Икономика от ”Университет за Национално и Световно Стопанство” – София. Завършила е и магистратура по „Графично и пространствено проектиране” със специализация по  „Графичен дизайн” в „Нов Български Университет” – София.

 СОЛ Комюникейшънс работи с широка мрежа от професионалисти, покриващи целия спектър от релевантни за връзките с обществеността дейности: преводачи, графични и уеб дизайнери, програмисти, фотографи, композитори, музиканти, артисти и др.


Новини