Връзки с обществеността

Изработване на комуникационна стратегия:
 • Изготвяне на анализ на изходната ситуация и зададените цели;
 • Изработване на ПР-концепция и планиране на комуникационни мерки и стратегии;
 • Реализиране на комуникационната стратегия и преобразуването и в текст, картина, събитие…;
 • Оценка на постигнатите резултати;
Работа с пресата и медиите:
 • Изготвяне на прессъобщения, прес- огледало, вътрешно- фирмен нюзлетър, презентационна папка;
 • Организиране на пресконференции, презентации, семинари, брифинги, прескоктейли, бизнес срещи, изложения, уъркшоп;
 • Подготовка на журналистически материали- статии и интервюта;
 • Консултиране на речи и доклади;
 • Изготвяне на радио и телевизионен клип;
 • Авторски текстове;
 • Имиджови брошури, календари, плакати;
Корпоративен ПР:
 • Изготвяне на корпоративен дизайн, корпоративно лого, уеб- портал;
 • Креиране на корпоративни послания и мото;
 • Корпоративна социална отговорност;
Събитиен мениджмънт/Eventmanagement:
 • Организиране на специални събития, концерти, конкурси, изложби, партита, хепънинги, годишнини и други публични изяви;
Кризисен ПР:
 • Анализ на рисковата ситуация;
 • Разработване и реализиране на анти- кризисна стратегия;
Имиджови кампании:
 • Добре подбраната и успешно реализирана имиджова кампания ще привлече общественото внимание към Вашата марка или компания, ще увеличи познаваемостта и ще повиши доверието на вашите таргет групи в нея;
Марков и продуктов ПР:
 • Лансиране/промотиране на нова марка;
 • Рестартиране на марка;
Вътрешно- фирмен ПР:
 • Управление на комуникационния поток между мениджмънта на компанията и нейните служителите;
Спонсоринг:
 • Модерен и ефективен комуникационен инструмент, който позволява пряко акцентиране върху марката или продукта чрез непосредствения и непринуден контакт между марката и целевите и групи. Спонсорингът цели повишаване познаваемостта на марката, както и изграждането на положителен корпоративен имидж в общественото пространство.
On- line комуникации:
 • Създаване и поддържане на интернет- сайт, фейсбук- страница/профил и други социални мрежи;
Медиа мониторинг:
 • Проследяване на конкретни, зададени от клиента теми от различни браншове на обществено- икономическия, политически и културен живот на страната във водещи печатни и електронни медии. Медиа мониторингът е метод, който дава точен ориентир за позиционирането на Вашата компания в общественото пространство.

Консултации

Консултации по въпроси свързани с фирмения мениджмънт:
 • Юридически консултации;
 • Счетоводни консултации;
 • Обучения на персонала;
 • Фирмена сигурност;
Консултации в сферата на двустранни икономически, политически и културни отношения:
 • Консултиране на чуждестранни инвеститори по проекти;
 • Изготвяне на икономически анализ на общини и региони в България;
 • Организиране и координиране на работни посещения;
 • Организиране на конференции и семинари, посветени на икономическото, културното и образователното сътрудничество между България и други държави;
 • Иницииране и организиране на двустранни сътрудничества в областта на културата и образованието: театри, литературни четения, изложби, партньорства между училища и детски градини и др.;