Нашият подход...

За „СОЛ Комюникейшънс“ СТРАТЕГИЧЕСКОТО КОМУНИКАЦИОННО И МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИРАНЕ е неизменна част от всяка една предлагана от нас услуга. Основата на всеки наш проект гради изработената специално за нуждите и целите на Вашата компания КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ.

НИЕ:

АНАЛИЗИРАМЕ 100%
ПЛАНИРАМЕ 100%
ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ 100%
КОНТРОЛИРАМЕ 100%

КОМПЕТЕНТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО...

Ние знаем, че успешният диалог на Вашата компания с нейните целеви аудитории трябва да се базира на адекватно управление на КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ. Те протичат в две посоки: външна = корпоративна комуникация с обществеността, и вътрешно- фирмена = комуникация със служителите на компанията.

Докато корпоративната комуникация цели изграждането и поддържането на положителен имидж в общественото пространство, то вътрешно- фирмената комуникация е изцяло посветена на мотивирането на служителите и поддържането на чувство за принадлежност и лоялност към компанията.

Освен това ние можем да Ви консултираме по всички ключови юридически и счетоводни въпроси, защото работим с компетентни и успешни специалисти.

Ако и вие сте убедени, че Вашата компания си заслужава да бъде управлявана компетентно и професионално…

…свържете се с нас и бъдете наш приятел.

Интересувате ли се? Задайте своите въпроси!