ВИЖТЕ НАШИЯ ЕКИП

Работим с широка мрежа от професионалисти, покриващи целия спектър от релевантни за връзките с обществеността дейности.

Д-Р МАРИАНА ЧОЛАКОВА

Oсновател на фирмата и неин управител. Доктор на философските науки от университет „Лайпциг“, Германия, както и носител на Кръст за заслуги към Федерална република Германия с лента. Д-р Мариана Чолакова е Почетен консул на Федерална република Германия със седалище град Пловдив и консулски регион, който обхваща 8 области в Южна България, както и представител на Германо- българската индустриално- търговска камара за район Южен Централен на Република България.

Притежава опит в успешното позициониране в общественото пространство на институции, проекти, мероприятия и личности. Конципирала и реализирала голям брой проекти, подкрепящи развитието на отношенията между Република България и Федерална република Германия. Специализирала е в PR- отдела на Международен панаир Лайпциг, Германия. Има опит като експерт на Комитета на регионите в Брюксел. Владее немски и руски език.

ДИМИТЪР ДАЛЧЕВ

Завършил е „Българска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Почти 10 години работи в първото частно радио в България. Има професионална квалификация по „Бизнес и финанси“ от College of North West London.

ЕКСПЕРТ КОМУНИКАЦИИ

АНДРЕАНА ТОСЕВА

Специализация по „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации“ към УНСС- София. Владее немски, руски и английски език.

ЕКСПЕРТ КОМУНИКАЦИИ

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

Магистър по Маркетинг с професионална квалификация Магистър  по Икономика от „Университет за Национално и Световно Стопанство“- София. Завършила е и магистратура по „Графично и пространствено проектиране“ със специализация по „Графичен дизайн“ в „Нов Български Университет“- София.

ЕКСПЕРТ КОМУНИКАЦИИ

НЕДА ЗАГОРЧИНОВА

Направление „Събития, сватби, празници“

Завършила „Право“ в Лайпцигския университет, Германия, специализирала „Договорни отношения“. Владее немски и английски език.

ЕКСПЕРТ СЪБИТИЯ