Защита на данните


Защита на личните данни при предоставена от Вас информация за Вашата собствена идентичност

С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на използването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни.

Ние от „Сол Комюникейшънс“ ЕООД защитаваме Вашите лични данни, така както защитаваме нашата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас, за следните цели: да персонализираме достъпа до някои от секциите на Сайта, да отговорим на Вашите въпроси, да събираме Вашите мнения, за да можем да подобрим качеството му, да можем да ви предоставим информация за текущи и/или минали поръчки, за предотвратяване на злоупотреби с идентификацията на клиенти при използване на сайта.

Ние няма да предоставяме на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно информацията предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани тук за използване на този сайт.

Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита.

Информация за Вашето посещение.

Когато посещавате нашия Сайт, ние съхраняваме Вашия IP адрес, вида на браузера Ви, и отчитаме времето и броя на Вашите посещения. Ние използваме тази информация (“Регистър за лични данни”), за да съберем информация за нашите посетители и да я използваме, за да персонализираме информацията, която Вие виждате на екрана и електронните съобщения, които получавате от нас. Тази информация се пази за наши вътрешни нужди без да я предоставяме за ползване.

Връзки

Сайтът съдържа връзки към други сайтове. „Сол Комюникейшънс“ ЕООД не носи отговорност за политиката по опазване на информацията и съдържанието на такива уеб страници.

Връзка с нас

Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас. Не можем да гарантираме, че ще прочетем всяко едно изпратено съобщение, но ще се опитаме да Ви отговорим своевременно. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по- точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.

Каква информация събираме

При попълване на регистрационната форма ние изискваме от Вас следната информация:

  • Име и фамилия;
  • Данни за връзка, като телефон, мобилен телефон, имейл адрес;
  • Друга информация, като предпочитан начин и език на комуникация;

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

При изявено от Ваша страна съгласие, можем да изпращаме на посоченият от Вас имейл адрес периодична информация за промоции на нови продукти, специални предложения и друга информация, която смятаме, че би Ви била интересна.

Не на последно място, можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас за маркетингови проучвания и кампании. Контактът може да се осъществи по имейл, телефон, факс, поща, или други интернет социални мрежи.


Бисквитки и други методи за запазване на Вашите данни

За осигуряване на по- добра работа, сайтът на „Сол Комюникейшънс“ ЕООД използва „бисквитки“. Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която регламентира използването на бисквитки в уеб страницата ни.